Blended learning

Ett exempel på blended learning där undervisningen till stor del sker med digitala verktyg. Begreppet syftar på att man i klassrummet tar sig tid till analyser, diskussioner, laborationer eller fördjupningar i stället för klassisk undervisning. Detta kan uppnås tack vare digitala verktyg som videofilmer, bloggtexter eller podcasts som kursdeltagarna får ta del av i förväg för att kunna ta till sig undervisningsmaterialet och förbereda sig inför lektionerna. Flipped classroom kallas även för omvänt klassrum på svenska.